Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune  |    Best College Award by Savitribai Phule Pune University(2004-05)   |    Rayat Mauli Purskar 2005-06   |    DST-FIST Sponsored College   |    NAAC ACCREDITED WITH 'A' GRADE (3.07 CGPA) (2017-18)  |    ISO 9001:2015 Certified (2018-19)   

M.A./ M.Com. भाग १ प्रवेश २०२०-२१


M.A.(Marathi, Hindi, English, Economics, History, Geography) / M.Com. भाग १ या वर्गासाठी प्रवेश २०२०-२१

सूचना :
  • या वर्गांसाठी मेरिट फॉर्म भरण्याची गरज नाही.या वर्गांसाठी सरळ प्रवेश देणे चालू आहे.
  • प्रवेशासाठी १९-११-२०२० पासून Online Admission Form भरणे आवश्यक आहे.
  • फॉर्म बरोबर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून - ( गुणपत्रक प्रिंट,ओरीजनल टी.सी., जातीचा दाखला, आधार कार्ड, गॅप असल्यास गॅप सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट (स्टेट ,नॅशनल), अपंगत्वाचा दाखला,माजी सैनिक दाखला,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे बाहेरील विद्यापीठाचा विद्यार्थी असल्यास Migration Certificate आणणे आवश्यक आहे इ. कागदपत्रे जोडून संबधित विभागप्रमुखाची सही घेऊन फी सह कार्यालयात फॉर्म जमा करावा

संपर्क क्रमांक :

  • मराठी - ९४२१३२८०८४
  • हिंदी -८७८८५८४८१४
  • इंग्रजी - ८२७५२१२४४८
  • इतिहास - ९८६०११६१७६
  • भूगोल - ९०९६२२३६६०
  • अर्थशास्र - ९७६३०७१३५०

Click here for Student Registration ->

Dada Patil Mavidyalaya Karjat Dada Patil Mavidyalaya Karjat DP College Karjat dpcollege Karjat Website designed and developed by Ravindra Salunke Ravindra Salunke, Mirajgaon Ravindra Balasaheb Salunke, Mirajgaon Ravindra Salunke