Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune  |    Best College Award by Savitribai Phule Pune University(2004-05)   |    Rayat Mauli Purskar 2005-06   |    DST-FIST Sponsored College   |    NAAC ACCREDITED WITH 'A' GRADE (3.07 CGPA) (2017-18)  |    ISO 9001:2015 Certified (2018-19)   

M.Sc.-I Admission (2021-22)


M.Sc.-I (Chemistry, Physics, Botany, Zoology) या वर्गासाठी प्रवेश (2021-22)

महत्वाच्या सूचना :

या वर्गांच्या प्रवेशासाठी Online नाव नोंदणी दि. 31/08/2021 ते 11/09/2021 पर्यंत सुरु राहील.
 • मेरीट फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांने मेरीट वर क्लिक करावे व मेरीट फॉर्म भरावा.
 • दिलेली माहिती काळजीपूर्वक भरावी व भरलेली माहिती तपासून पहावी.
 • फॉर्म बरोबर आवश्यक कागदपत्रे - गुणपत्रक प्रिंट, जातीचा दाखला, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट (स्टेट ,नॅशनल), अपंगत्वाचा दाखला,माजी सैनिक दाखला इ. कागदपत्रे जोडून संबधित विभागप्रमुखाची सही घेऊन फॉर्म विभागप्रमुखाकडेच जमा करावा.
 • मेरीट फॉर्म महाविद्यालयात जमा न केल्यास मेरीट लिस्ट साठी फॉर्म ग्राह्य धरला जाणार नाही.
 • मेरीट यादी महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर दि.  13/09/2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.
 • मेरीट यादीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे नाव आले असेल अश्या विद्यार्थ्यांनी Online Admission Form भरावा व त्यासोबत गुणपत्रक प्रिंट, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, गॅप असल्यास गॅप सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट (स्टेट ,नॅशनल), अपंगत्वाचा दाखला,माजी सैनिक दाखला इ. कागदपत्रे जोडून संबधित विभागप्रमुखाकडून चेक करून घ्यावा व प्रवेश फी सहित कार्यालयामध्ये जमा करावा.
 • मेरीट यादीमध्ये आपले नाव आले आहे की नाही त्यासाठी विद्यार्थ्यांने वेळोवेळी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळास (www.dpcollege.in) भेट देणे आवश्यक आहे.

संपर्क क्रमांक :

 • Chemistry - 9960274639 | 9665892583
 • Physics - 9423220047 | 9763445583
 • Botany- 8888132995 | 9036762911
 • Zoology - 9960366068 | 9673403980

Click here for Student Registration ->

Dada Patil Mavidyalaya Karjat Dada Patil Mavidyalaya Karjat DP College Karjat dpcollege Karjat Website designed and developed by Ravindra Salunke Ravindra Salunke, Mirajgaon Ravindra Balasaheb Salunke, Mirajgaon Ravindra Salunke