Back

Department of History

Research Profile

Journal Articles

 1. Watane, K.R (2016). Khristi Missionary va Elphinstanche Shikshanachya Marathi Maddhamasathiche Prayatan . Shodhankan, Vol-5, pp 25-27. ISSN-2250-0383. (Impact Factor 0.421).
 2. Watane, K.R (2016). Maharashtratil Samajik Sudharnet Satyashodhak Samajache Yogdan . Shodhankan. Special Issue-2, PP-75-76, ISSN-2250-0383 (Impact Factor 0.421).
 3. Chaudhari, D.M. (2016). Mahatma Jotyirao Phule yancha satyashodhak samaj. shodhankan, Special Issue-2,PP-19-21, ISSN-2250-0383, (Impact Factor- 0.421)
 4. Chaudhari, D. M. (2016). Gyanoba krushnaji Sasane yanche satyashodhak chalvalitil karya . Shodhankan. Vol-5, pp 1-3, ISSN- 2250-0383, (Impact Factor- 0.421)
 5. Chaudhari, D.M. (2016). Bharatatil Dharmanirpekshatecha Itihas. Vichar Manthan, Vol. 3, pp 37, ISSN-2347-9639.
 6. Bhailume, H.P. (2016).Khristi Missionary va El phinstanche Shikshanachya Marathi Maddhamasathiche Prayatan Shodhankan , Vol. 5 pp 25-27, ISSN-2250-0383. (Impact Factor-0.421).
 7. Bhailume H.P. (2016). Kendriy Ghuhmantri Sushilkumar Shinde yanche Kankhar Kary Shodhankan, Vol. 5, pp 4-6. ISSN-2250-0383. (Impact Factor-0.421).
 8. Chaudhari, D.M. (2014).Green Approach in Political Science: Green Politics . Journal of Current Science & Humanities. Vol. 2, Issue:-1, pp 349-351, ISSN-2347-7784
 9. Chaudhari, D.M. (Oct-Dec-2013). History of Mangalwedh, Journal of Current Science & Humanities, Vol. 1, Issue 2, pp 84-85, ISSN-2347-7784.

Conference Proceeding

 1. Watane, K.R (2017) ‘Dr.Babasaheb Ambedkar yanche Shaikshanik Yogdan’ Life And Work of Dr.Babasaheb Ambedkar Rayat Mauli, Part-1.3 pp 1, ISBN-978-81-921752-7-0
 2. Chaudhari, D.M. (Feb 2017). Dr. Babasaheb Ambedkar and Dalit Chalval. Life and Work of Dr. Babasaheb Ambedkar, Laxmbai Bhaurao Patil Mahila Mahavidyalaya, Solapur, pp 330, ISBN – 978-81-921752-7-0.
 3. Bhailume H.P. (Feb2017) ‘Dr.Babasaheb Ambedkar yanche Shaikshanik Yogdan’ Life and Work of Dr.Babasaheb Ambedkar Rayat Mauli, Part-1.3 pp 1. ISBN-978-81-921752-7-0
 4. Bhailume H.P. (March 2017). ‘Bharatachya Kayakalpacha Jhahirnama Vis kalami Karykramatil Sushilkumar Shinde yanche Vichar Va Kary (Maharashtrachya Vishesh Sandharbhat). New Trends in Higher Education, pp 79-81, Royal ISSN-2278-8158.
 5. Watane, K.R (2016) ‘Dr Babasaheb Ambedkarachi Samaj Utthanatil Shaikshanik Bhumika’ Dr. Babasaheb Ambedkar‘s Contribution in Nation Building’. pp 8, ISSN-2231-5063.
 6. Chaudhari, D.M. (Feb 2016). Swatrantre Uttar Bharatatill Shetkari Chalval Social Movement in Independence India. Yashvantrao Chavan Mahavidyalaya, Pachwad (Satara), pp 23, ISBN – 978- 93-5254-328-1.
 7. Watane, K.R (2015) ‘Shetakari Kamgar Pakshache Nete Kai. Udhavrao Patil yanche Kary’ Swatantrauuttar Maharashtratil Shetakari va Kamgar Chalval, Vol. 3, pp 80, ISBN-978-81-923914-0-3
 8. Watane, K.R (2015). ‘Mahatma Ghandhijiche StriShikshan Vishayak Vichar’ Maharashtratil Swatantry Chalval. pp 211, ISBN-978-93-84916-86-2.
 9. Chaudhari, D.M. (2014). Managvedha Ek Ithihasik Drutikshep, Satara Ithas Sanshodhan Mandal , Satara History Conference, Sou Mangalatai Ramchandra Jagtap Mahila Mahavidyalaya , Umbraj [Satara] , pp 125, ISBN – 2278-5914.
 10. Chaudhari, D.M. (2013). Loknete Balasaheb Desai Yanche Maharashtrachya Jadan-ghananetil Yogdhan. Shivaji University History Conference, Shree Shahaji Chhatrapati Mahavidyalaya, Kolhapur, pp 276, ISBN. 978-81-909284-3-4.
 11. Chaudhari, D.M. (2012) Pandharpur Nagari Ek Ithihasik Drustikshep . Shivaji University History Conference. Dhahiwadi College Dhahiwadi [Satara], pp 12, ISBN 978-81-909284-2-7.

Book

 1. Chaudhari, D.M., (Feb-2016). Pandharpur Nagaricha Itihas . Mukta Pulishing House, Kolhapur. ISBN 978-93-81249-17-8 .
Dada Patil Mahavidyalaya Karjat DPCollege Karjat dpcollege Karjat