Back

Department of Marathi

Research Profile

Journal / Articales

 1. Paikekari, S. P. (2017). Pahili Strivadi Kadambari Hidolyavar Journal of Rajashree Research, Vol. 04, PP- 175.
  ISSN (Online/print): 2320-5881.
 2. Dr.Dhanave V.D.(2016–17). 1960 Nantarchya Gramin Katheche Badalate Swarup’,‘Vidyawarta’, Page No – 18 ,
  ISSN:2319 9318 , (Impact Factor – 4.014)
 3. Dr.Dhanave V.D.(2016–17). Eman Kaviteche Aashaysaundharya,‘Vidyawarta’, pp–50, ISSN:2319-9318, (Impact Factor – 4.014)
 4. More, B. N. (2016). Sant Sahityatun Pragat Zalele Vichar Shanshodhan Samikshya. pp- 99,
  ISSN (Print/Online): 2278-9308.
 5. More, B. N. (2016). Samarth Ramdasanchya Sahityatun Prakat Zalele Vichar. Sanshodhan Samikshya, pp-56,
  ISSN (Print/Online): 2278-9308.
 6. More, B. N. (2014). Sant Gadagebaba Yanche Samajik Shaikshanik Va Dharmik Karya. Aadhar , pp- 60,
  ISSN (Print/Online): 2278-9308.
 7. More, B. N. (2014). Karmaveer Bhaurao Patil Yanche Samajik Va Shaikshanik Vichar. Indian and Western Thinkers and Indian Economy in 21st Century Issues and Challenges, pp- 110.
  ISSN (Print/Online): 2278-9308.
 8. Paikekari, S. P. (2013). Dalit bhatakya Samajyatil Striyanchya Atmakathanatil Samajikta. Journal of Rajashree Research, Vol. 04, PP- 175.
  ISSN (Online/print): 2320-5881.

Conference Proceeding

 1. Paikekari, S. P. (2017). Lokpriya Sahitya – Chitrapat ani Sanskriti PP-99. Lterature and Culture in the Perspective of Globalization. Kolhapur. ISSN 2349-638X
 2. Paikekari, S. P. (2017). Bharatiya Strivad. Vol. 3, PP-354. Literature of the under Previlaged in the Global Perspective Koregaon. ISBN. 978-81-927095-1-2
 3. Paikekari, S. P. (2017). Marathi Aatmakathanavareel Prabhav. PP- 92. Influence of Dr. Babasaheb Ambedkar thoughts on Marathi Literature and Life and Work of Mahatma Phule. Solapur. ISBN 978-81-921752-8-7.
 4. Paikekari, S. P. (2017). Ovitoon Vyakta Honare Natesambandha. PP- 111. Bharateeya Loksahitya swaroop ani Sankalpana. Pravaranagar. ISBN 978-81-86144-64-1.
 5. Paikekari, S. P. (2016). 1990 Nantarchya Prasiddha Lekhakanchya Patneenche Aatmacharitra PP-207. Bhatkya Vimuktanchi Aatmakathane: Ek Vangmayeen Abhyas, Koregaon. ISBN 987-41-759853-9-7.
 6. Paikekari, S. P. (2016). Dalitstriyanchya Aatmakathanateel Samajdarshan, Dalit Sahitya Adinath Nagar. ISBN 978-93-83401-43-5.
 7. Paikekari, S. P. (2016). Tarabai Shinde ani Marathi Sahitya. PP-217. Samaj Sudharakanche Marathi Sahityala Yogadaan, Pune. ISBN 978-81-931444-1-1.
 8. Paikekari, S. P. (2016). Katha kadambari ani Chitrapat. PP- 60. Bharateeya Sahityacha Chitra patavareeL Prabhav. Panchwad. ISBN 978-93-84309-16-9
 9. Paikekari, S. P. (2016). 1990 Nantarchya prasiddha Lekhakanchya Patneenche Aatmacharitra PP-161. 1990 Nantarchya Marathi Sahityateel Parivartane, Kolhar. ISBN 978-93-84470-15-9
 10. Dhanave V.D. ( 2015 – 16) , ‘1990 नंतरच्या मराठी विज्ञानकथेतील परिवर्तने’ 1990 नंतरच्या मराठी साहित्यातील परिवर्तने, pp 79 kolhar ( Rahta ) , ISBN:978-93-84470-15-9
 11. Dhanave V.D.(2015–16), ‘ग्रामदैवत खंडोबा’, भारतीय लोकसाहित्य : सामाजिक सास्कृतिक व वाड्मयीन अभ्यास, pp 116) Loni Prvaranagar , ISBN:81-86144-64-1
 12. Dhanave V.D.(2015–16), ‘दलित साहित्य आणि दलित चळवळ’, Literature of The Underprivileged in The Global Perpective, pp 108) Koregaon, ISBN:978-81-927095-1-2
 13. Paikekari, S. P. 2015. Bakhar Vastav ani Kalpanikata PP- 60, Ashta. ISBN. 978-93-5196-698-2.
 14. Paikekari, S. P. (2012). Bolibhashanchya Taulanik Abhyasachi Nikad. Bolibhasha Sanshodhanachya Navya Disha. PP- 148. Jalgaon. ISBN. 978-93-82414-31-5.

Book Article

 1. Paikekari, S. P. (2016). Dr. Babasaheb Ambedkar Mahagrantha. Pune: Yashodeep Publication. ISBN 978-93-83471-01-0.
 2. More, B. N. (2012). Maharashtrachya Sanskrutik Varasa Prachin Te Adhunik,pp-334. Maharashtra Public Service Commission Mains Paper-1. Daymand Publication, Pune, ISBN 978-81-8483-472-7.
 3. Paikekari, S. P. (2012). Ovitoon Vyakta Honare Streejivan. Loksahitya: Kaal, Aaj Ani Udya. Latur: Aruna Publication. ISBN. 978-93-5240-017-1

Dada Patil Mahavidyalaya Karjat DPCollege Karjat dpcollege Karjat